Sök forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus

Syftet med stipendiet är att stimulera nytänkande och hållbara innovationer som minskar byggnaders resursanvändning, ökar deras förmåga att stå emot yttre driftstörningar och vara autonoma.

300 000 kronor delas ut under år 2023. Stipendiet ska gå till vidareutveckling av en metod eller produkt som bidrar till autonoma, robusta byggnader – byggnader som är mindre beroende av samhällets försörjning av tillförd värme, el, vatten, avlopp eller avfallshantering. Lösningen kan också vara ämnad för en lokal gemenskap eller ett kvarter.

Ansökan är öppen till den 1 juni.

Läs mer på www.hectorshallbarahus.se.

Vi samverkar med