SCANVAC webinarium om COVID-19 och ventilation

Se webinariet sin helhet.

Den 28 april höll den skandinaviska sammanslutningen av branschorganisationer inom VVS-området ett webinarium på rubricerade tema. Det bjöds på fyra föredrag varav ett av Lars Ekberg, CIT Energy Management.  

Ta del av presentationsmaterialet och se en inspelning av webinariet i sin helhet.

Kontakt

Vill du vet mer?

Lars E. Ekberg

070-315 11 55

lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med