Så kan industrin nå noll eller negativa växthusgasutsläpp

"Att industrin ställer om är nödvändigt om vi ska klara klimatmålen."

Industrin står för en mycket stor del av de globala växthusgasutsläppen. En omställning till effektivare energianvändning och mindre utsläpp är nödvändig för såväl ekonomi som klimat.

9-11 maj träffas internationella forskare, representanter för näringsliv och myndigheter samt beslutsfattare på Chalmers i Göteborg för en tredagars konferens. Det övergripande syftet är att ge en bild av vad som är på gång inom området, öka kunskapen om vilka möjligheter det finns för industrin att nå noll eller t o m negativa växthusgasutsläpp, skapa nätverk samt identifiera nödvändiga och akuta åtgärder.

– Att industrin ställer om är nödvändigt om vi ska klara klimatmålen, säger Thore Berntsson, ordförande i IEA-samarbetet Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS TCP), som arrangerar konferensen. Industrin är en av de stora utsläpparna och vi ser ett stort intresse från såväl näringsliv som forskare att utveckla och arbeta med åtgärder som kan effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser.

Bland talarna på konferensen Energy Future in Industry finns representanter för IEA och IPCC samt en rad internationellt erkända forskare inom området. Även svenska forskare från Chalmers, Lunds Tekniska Högskola och RISE Resarch Institutes of Sweden delar med sig av sina erfarenheter och forskningsresultat.

På agendan för konferensen står diskussioner om bl a CCUS (Carbon Capture and Storage/Utillization), AI och digitalisering samt elektrifiering och vätgasanvändning inom industrin.

– Inom IETS TCP arbetar vi brett med energifrågan för industrin genom nätverkande och kunskapsöverföring, berättar Thore Berntsson. Det krävs att vi samarbetar över både disciplin- och landsgränser och använder oss av såväl beprövade metoder som nya tekniker.

Detta är första gången IETS TCP ordnar en konferens av det här slaget och förhoppningen är att den ska bli regelbundet återkommande.

– Idén föddes redan för flera år sedan, men då satte pandemin stopp för konferenser på plats, berättar Thore Berntsson. Nu, med den situation vi har med rysk olja och gas, blir den viktigare än någonsin.

Mer information om konferensen Energy Future in Industry

Mer information om IEA-samarbetet IETS TCP

Kontakt

Thore Berntsson 070-308 80 09 thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se
Heléne Johansson 072-963 80 37 helene.johansson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med