Resurseffektiv och smart bebyggelse i fokus på konferens

29 november höll Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok sin årliga resultatkonferens, där nätverken presenterade det senaste kring teknik, innovation och hållbarhetsstrategier inom energieffektivisering.

CIT Renergys Victoria Edenhofer var en av talarna på Belok och Beloks gemensamma resultatkonferens. Foto: Helena Lantz

29 november höll Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok sin årliga resultatkonferens, där nätverken presenterade det senaste kring teknik, innovation och hållbarhetsstrategier inom energieffektivisering.

Under en heldag samlades fastighetsägare och andra aktörer med koppling till fastighetsbranschen, där mängder av dagsaktuella ämnen avhandlades. Spännvidden mellan föredrag var stor och återfanns från regeringskansliets framtidsspaning gällande kommande EU-direktiv till hur utfasningen av lysrör genomförs av medlemsföretag i Belok.

Under dagen gavs en inblick i hur innovationsupphandlingar genomförs, varför de är viktiga och vilka som pågår hos nätverken. Bland aktiviteterna kan också nämnas en paneldiskussion där medlemsföretag som hunnit långt i sin digitaliseringsresa delade med sig av sina bästa tips.

Från CIT Renergy deltog bland andra Per-Erik Nilsson som berättade om EnOff-modellen, vilken förenklar upphandling av energieffektivisering inom offentlig sektor. Mette Lager pratade om energigemenskaper som ett sätt att fasa in mer förnybara energikällor i energisektorn samt bidra till uppbyggnad av kapacitet i elnätet. Victoria Edenhofer gav exempel på lyckad utfasning av lysrör hos ett antal fastighetsägare och Roger Nordman berättade om ett projekt för att skynda på utvecklingen av en drifttjänst för geoenergilager, i syfte att optimera fler anläggningar till fördel för både fastighetsägare och energisystem.

– Intresset hos de 120 deltagarna var stort och mingelintensiteten hög, berättar Per-Erik Nilsson, som tillsammans med Helena Lantz koordinerar nätverket Belok.

För den som missade resultatkonferensen finns den tillgänglig på Beloks YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCeJ9TQRBJoZBN6xGib-dwXw/videos

Läs om Belok på nätverkets webbplats: https://belok.se/

Kontakt

Nyfiken på att veta mer om nätverket Belok? Hör av dig till oss!
Per-Erik Nilsson 070-515 24 46 pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se
Helena Nakos Lantz 076-232 52 83 helena.lantz@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med