Nytt Formas-projekt ska ge ren luft i operationsrum

Vi leder ett nytt Formas-projekt för ren luft i operationsrum

Enligt WHO saknas i dag kunskap om effekten av enkla ventilationslösningar i operationsrum. CIT Renergy kommer ta fram forskning kring renare luft i operationsrum. 

Målet är att finna en alternativ tekniklösning för att skapa så ren luft att gällande nordiska riktlinjer för allmänkirurgi uppfylls, även vid kirurgi i operationsrum som helt saknar annan ventilation. Tekniken förväntas blir betydligt billigare, enklare, mindre, tystare, energisnålare och mer flexibel än dagens traditionella lösningar för ändamålet. På lång sikt innebär detta förhoppningsvis att fler personer kan få vård, att färre personer smittas eller infekteras samt att viktiga insatsorganisationers beredskap och kapacitet höjs.

Kontakt

Lars E. Ekberg 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se
Daniel Olsson 070-214 12 15 daniel.olsson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med