Publikation om elektrostatiska luftrenare

Översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare, som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft.

Denna litteraturgenomgång redogör översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare. Det handlar alltså om en typ av luftrenare som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft. Publikationen behandlar olika tillämpningar av den aktuella tekniken och principen för dess funktion. Metoder för provning av elektrostatiska luftrenare behandlas och risken för oönskade effekter, såsom alstring av ozon.

Det är en internationell publikation, författad av tio specialister och forskare inom området. Från CIT Energy Management och Chalmers medverkade Lars Ekberg.

Kontakt

Vill du veta mer?

Lars E. Ekberg

070-315 11 55

lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med