Nordiska vätgaskluster viktiga för framtidens energisystem

Vätgas spås få stor betydelse i ett framtida energisystem med noll-utsläpp. Det nystartade projektet "Nordic Hydrogen Hubs – Roadmaps towards 2030 and 2040 (NordicH2ubs)" ska genomföra fallstudier för att visa på hur man kan skapa nordiska vätgaskluster och vilken påverka det får på energisystemet.

Viktor Stenberg (till höger) tillsammans med Pontus Bokinge och andra kollegor på Island. Foto: Viktor Stenberg

Vätgas spås få stor betydelse i ett framtida energisystem med nettonollutsläpp. Det nystartade projektet ”Nordic Hydrogen Hubs – Roadmaps towards 2030 and 2040 (NordicH2ubs)” ska genomföra fallstudier för att visa på hur man kan skapa nordiska vätgaskluster och vilken påverkan det får på energisystemet.

Syftet med projektet är att identifiera synergier mellan olika länder och sektorer inom vätgasområdet och möjliggöra spridning av kunskap om de utmaningar och möjligheter som uppstår när man skapar nordiska vätgaskluster (”hydrogen valleys”).

– Vi ska huvudsakligen jobba med två case, säger Viktor Stenberg som är projektledare för CIT Renergys del i projektet. I det första utvärderar vi partnerskapet Mid-Sweden Hydrogen Valley som utgörs av aktörer inom industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige där det gemensamma målet är ett integrerat vätgaskluster i regionen. I det andra analyserar vi hur vätgasinfrastrukturen för tunga transporter bör se ut längs den högtrafikerade vägsträckan mellan Oslo och Hamburg.

Viktigt med samarbete akademi – industri och samhälle

Kopplingen mellan akademisk forskning inom vätgasområdet och dess tillämpning inom industri och samhälle är viktig för projektet. Inom CIT Renergy besitter vi betydande kunskap när det kommer till att identifiera synergier mellan olika sektorer som exempelvis transportsektorn och industrier. 

– Vi har ett nära samarbete med Chalmersforskare i studien, berättar Viktor Stenberg. Maria Grahn (Docent på Mekanik och maritima vetenskaper) samarbetar vi framför allt med i utvärderingen av transportinfrastrukturen. Hans Hellsmark (Senior forskare på teknikens ekonomi och organisation) leder ett arbetspaket som berör den socio-ekonomiska utvärderingen och kan bidra med att belysa dessa frågor i våra fallstudier.

Givande konferens på Island

I projektet medverkar flera av våra medarbetare – förutom Viktor även Pontus Bokinge och Stefan Heyne. Fotona är tagna vid förra veckans Nordic Hydrogen Valleys Conference 2023 på Island där Viktor och Pontus deltog. Syftet med konferensen var att sammanföra alla de fem projekt som fått finansiering av Nordic Energy Research inom ramen för ”Nordic Hydrogen Valleys as Energy Hubs”.

– Framför allt lärde vi känna våra projektpartners bättre och i diskussionerna som uppstod fick vi en bättre bild av hur vi kan stötta varandra inom de olika delarna av projektet, menar Viktor. Dessutom var det intressant att lära sig om Islands unika energisystem där geotermi utgör ett hjärta i el- och värmeproduktionen och som i kombination med vattenkraften möjliggör väldigt låga elpriser.

I vår kommer det att vara möjligt för masterstudenter att delta i projektet genom att nappa på något av de exjobb som annonserats på CIT-koncernens gemensamma webbplats.

”Nordic Hydrogen Hubs – Roadmaps towards 2030 and 2040 (NordicH2ubs)” ska pågå i tre år och avslutas 2026. Mer information om projektet – med deltagare från fem nordiska länder – finns på projektets webbplats.

Projektmedlemmarna i ”Nordic Hydrogen Hubs – Roadmaps towards 2030 and 2040 (NordicH2ubs)” samlade och redo att starta arbetet.

Kontakt

Nyfiken på projektet eller på vätgas i allmänhet? Hör av dig!
Viktor Stenberg 073-302 94 90 viktor.stenberg@chalmersindustriteknik.se
Privat: Stefan Heyne 070-633 19 25 stefan.heyne@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med