Mari-Liis Maripuu ny affärsområdeschef för Inomhusmiljö

"Att säkerställa bra kvalitet på inomhusmiljön är viktigt för människornas hälsa och välbefinnande."

Sedan 1 mars är Mari-Liis Maripuu ansvarig för ett av våra fyra affärsområden – Inomhusmiljö.

– Att säkerställa bra kvalitet på inomhusmiljön är viktigt för människornas hälsa och välbefinnande, säger Mari-Liis, som jobbat som konsult och projektledare inom företaget sedan 2009.

Inom området jobbar man brett med uppdrag som rör inom inomhusmiljön i såväl bostäder som kontorslokaler, skolor och särskilt känsliga inomhusmiljöer så som renrum och operationssalar.

– Exempelvis hjälper vi företag och myndigheter med kravformuleringar, konsekvensanalyser och framtagning av beslutsunderlag, berättar Mari-Liis. Vi genomför även olika inneklimatutredningar, funktionskontroller av byggnadens klimattekniska system och hjälper till att ta fram åtgärdsförslag vid eventuella inneklimatproblem. Vi håller också kurser och utbildningar till branschens aktörer.

Mari-Liis Maripuu tar över efter Lars Ekberg som numera är biträdande professor vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers.

– Jag ser framemot att driva utvecklingen av affärsområdet tillsammans med teamet som består av några av de bästa experterna som finns inom området, säger hon. Vi ser att det finns stort behov av de tjänster vi erbjuder idag inte minst bland fastighetsägare och brukare som idag har höga förväntningar och krav på komfort, hälsa, säkerhet samt energi- och resurseffektivitet.

Kontakt

Hör av dig till mig om du vill prata inomhusklimat eller renrum!

Mari-Liis Maripuu

076-234 58 18

mari-liis.maripuu@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med