Lars Ekberg inbjuden att tala i Washington DC

Lars Ekberg, var en av ca 16 speciellt inbjudna talare på konferens om corona i Washington DC.anordnad av Johns Hopkins Universitetet.

Under våren 2022 initierade Vita Huset en National COVID-19 Preparedness Plan med syfte att lindra effekterna av den nu aktuella coronapandemin och att skapa förutsättningar för ett säkert amerikanskt samhälle ur smittskyddssynpunkt – nu och i framtiden. Viktiga delar av detta gäller inomhusmiljöns kvalitet, luftburna smittämnen inomhus och ventilationens funktion i byggnader.

Som ett led i denna strävan har Johns Hopkins Universitetet i Baltimore, via sitt Center for Health Security, fått i uppdrag att utveckla en nationell strategi – National Strategy for Improving Indoor Air Quality. I september arrangerade därför Johns Hopkins en konferens som hölls i Washington DC.

 Lars Ekberg, hos oss, var en av ca 16 speciellt inbjudna talare på konferensen, som hade ett hundratal deltagare från amerikanskt näringsliv, amerikanska myndigheter och amerikansk akademi. Det fanns ett stort intresse av att få ta del av hur coronapandemin påverkat brukande, drift och förvaltning av byggnader i Sverige, och i vilken mån vägledning från svenska myndigheter och branschorganisationer kommit till praktisk nytta. Lars deltagande har lett till flera nya kontakter som är viktiga, dels för Johns Hopkins fortsatta arbete med den amerikanska strategin, dels för det svenska projektet Buildings Post Corona, som Lars medverkar i för Chalmers räkning.

Vi samverkar med