Lars Ekberg blir biträdande Professor vid avdelningen för installationsteknik

Den 22e februari höll Lars sin Installationsföreläsning på temat Innemiljöteknik för hälsa och välbefinnande i energieffektiva byggnader” och den första mars tillträder han sin nya tjänst som professor vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers. Lars har tidigare varit adjungerad professor vid samma avdelning i ämnet inneklimatteknik.

 Tillsättningen innebär att Lars kommer arbeta 80% som professor men fortsatt arbeta 20% här hos oss på CIT Renergy.

 Vi önskar Lars lycka till och ser fram emot ett ökat samarbete med forskarna på Chalmers.

Kontakt

Lars E. Ekberg

070-315 11 55

lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med