Hur fungerar tredjepartstillträdet i praktiken?

Vill du medverka i vår undersökning?

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått ett regeringsuppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden. Uppdraget inkluderar att analysera och undersöka hur tredjepartstillträdet fungerar i praktiken i syfte att förbättra potentialen för nyttjande av spillvärme.

CIT Renergy undersöker på uppdrag åt Energimarknadsinspektionen hur tredjepartstillträdet fungerar i praktiken. Detta gör vi bland annat genom en enkätundersökning och genom intervjuer under augusti månad. Vi vill ha kontakt med både fjärrvärmebolag och företag som levererar eller skulle kunna leverera spillvärme till fjärrvärmesystemen.

Vill du svara på enkäten eller bli intervjuad kontaktar du projektledare Roger Nordman, roger.nordman@chalmersindustriteknik.se.

Kontakt

Hör av dig till mig!

Roger Nordman

070-601 06 19

roger.nordman@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med