Fortsatt förtroende att koordinera Belok och LÅGAN

Bäst betyg i förnyad konkurrensutsättning.

CIT Renergy har i en förnyad konkurrensutsättning som genomfördes under hösten 2023 fått fortsatt förtroendet att koordinera två av Energimyndighetens fyra beställarnätverk kopplat till resurseffektiv bebyggelse, Belok och LÅGAN.

Det känns otroligt roligt att vi får fortsätta med detta viktiga och stimulerande arbete, säger VD Per-Erik Nilsson som koordinerar Belok tillsammans med flera av CIT Renergys medarbetare. Det är ett gott betyg på hur vi genomfört uppdraget hittills.

CIT Renergys VD Per-Erik Nilsson är koordinator för Belok.

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher. Belok samlar behovsägare med lokalfastigheter och koordineras sedan 2006 av CIT Renergy (fram till 2023 under namnet CIT Energy Management).

Åsa Wahlström, chef för affärsområde Byggd miljö, är koordinator för LÅGAN.

LÅGANs uppgift är att skapa gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader samt verka för en resurseffektiv byggarbetsplats. LÅGAN utgår från byggentreprenörerna men samverkar också med flera regionala fastighets- och Byggnätverk och koordineras sedan starten 2010 av CIT Renergy (Tidigare CIT Energy Management).

Uppdraget är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare upp till två år.

Läs mer om Belok

Lär mer om LÅGAN

Kontakt

Vill du veta mer om Belok eller LÅGAN? Hör av dig till oss!
Per-Erik Nilsson 070-515 24 46 pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se
Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med