CIT Renergy – en stark aktör i energiomställningen

Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi under det nya namnet CIT Renergy. Tillsammans blir vi ett ännu starkare stöd i energiomställningen för företag, myndigheter och branschorganisationer.

Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi under det nya namnet CIT Renergy. Verksamheten är fortsatt inriktad på en mer hållbar och effektiv energi- och resursanvändning inom industri, bebyggelse och samhälle.

─ Tillsammans blir vi ett ännu starkare stöd i energiomställningen för företag, myndigheter och branschorganisationer, säger VD Per-Erik Nilsson. Vi har även tidigare arbetat i flera gemensamma uppdrag och projekt, men nu hoppas vi dra nytta av vår samlade kompetens och erfarenhet på ett ännu bättre sätt.

Det nya bolaget med 35 medarbetare är indelat i fyra affärsområden: Byggd miljö, Industri, Samhälle och Inomhusmiljö. De tidigare systerbolagen har varit verksamma inom dessa områden i över 30 år och känner ett stort förtroende från kunder och samarbetspartners.

─ Vår styrka är att vi kombinerar detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv, säger Per-Erik Nilsson. Inte minst nu, med det rådande energi- och klimatläget, märker vi en stor efterfrågan på vår kompetens och våra tjänster.

CIT Renergy fortsätter att vara ett konsultföretag som arbetar både brett och på djupet med energiomställningen. Det kan exempelvis innebära att göra utredningar och ta fram beslutsunderlag för företag, myndigheter och kommuner, koordinera branschnätverk och samverkansprojekt, genomföra energikartläggningar eller säkerställa ett gott inomhusklimat.

─ De två energibolagen har varit basen i vår verksamhet sedan stiftelsen bildades 1984 och energifrågan har väl aldrig stått högre på dagordningen än nu, säger Golaleh Ebrahimpur, VD för Stiftelsen Chalmers Industriteknik. Vi är stolta över att på ett så kraftfullt sätt bidra till energieffektivisering och klimatomställning inom industrin, bebyggelsen och samhället i stort. Den samlade kompetens som finns i vårt nya dotterbolag är unik.

Sammanslagningen innebär att koncernen Chalmers Industritekniks energikompetens bokstavligen samlas under ett tak. Under våren flyttar alla medarbetare ihop i gemensamma lokaler på Chalmersområdet i Johanneberg.

Vi samverkar med