Byggnaden som system

Bra inomhusklimat och effektiv energianvändning är av yttersta vikt när nya hus ska byggas. Ny teknik har fått ner behovet av energi för uppvärmning till ungefär hälften sedan 70-talet. Men elförbrukningen har ökat kraftigt. Här presenterar författarna en systematisk helhetssyn att både spara energi och åstadkomma ett behagligt inneklimat när nya hus utformas eller gamla renoveras. Byggteknik och installationsteknik måste harmoniseras genom en balansakt som kräver mycket kunnande. I BYGGNADEN SOM SYSTEM delar författarna med sig av sitt gedigna kunnande och mångåriga erfarenheter till dagens engagerade byggare.

I denna andra och reviderade upplaga har ett förtydligande avsnitt om systemgränser tillfogats och boken försetts med ett index.

Beställ: Finns nu i en 3:e utgåva som beställs här!

Vi samverkar med