Byggnaden som system

Byggnadsbeståndet i Sverige representerar ett stort värde. Det årliga nybyggandet omfattar fyra miljoner kvadratmeter vilket motsvarar drygt 100 miljarder kronor.

Huvuddelen av vår tid tillbringar vi inomhus och ett bra inomhusklimat och en effektiv energianvändning är därför av yttersta vikt när nya hus ska byggas. Ny teknik har minskat behovet av energi för uppvärmning till ungefär hälften men trots detta har elförbrukningen ökat kraftigt. I Byggnaden som system presenteras en systematisk helhetssyn på hur byggnader fungerar inneklimat- och energimässigt, hur man får låg energianvändning och säkerställer ett behagligt inneklimat, när nya hus utformas eller gamla renoveras. Byggteknik och installationsteknik måste harmoniseras och denna balansakt kräver kunskaper i båda ämnena. I Byggnaden som system delar författarna med sig av sitt kunnande och mångåriga erfarenheter.

Boken vänder sig till studenter vid tekniska högskolor samt yrkesverksamma byggare, ingenjörer och arkitekter. Den vänder sig i stora delar även till alla som är intresserade av byggnader och byggande.

Beställ: 4:e utgåva som beställs här!

Vi samverkar med