f3 Fossile Free Fuels

Vi arbetar inom kansliet för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. f3 bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap, bedriver systeminriktad forskning samt utgör en nationell plattform för samverkan inom området.

Kontakt

Emmi Voogand 031-16 10 72 emmi.voogand@chalmersindustriteknik.se
Ingrid Nyström 070-382 4565 ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med