Evenemang

Seminarium: Svenskt samarbete inom IETS TCP

Datum: 1 februari 2024
Plats: Stockholm

Svenskt arbete inom IETS TCP –
Erfarenheter, fortsatt arbete och samspel med andra svenska IEA-aktiviteter

Arrangörer: Energimyndigheten, den svenska verksamheten inom IETS TCP och CIT Renergy

Målgrupp: Svenska deltagare i IEA TCPs inom industrisektorn samt intressenter inom forskning, myndigheter och industri med intresse för internationellt samarbete

Tid: Torsdag 1 februari2023, kl 12.00-17.00 (inklusive lunch) 

Plats: Stockholm, lokal meddelas senare

OBS! Endast deltagande på plats – inte online.

Ordförande: Thore Berntsson  och Johanna Mossberg

Språk: Svenska

Anmälan: Senast 15 januari

Seminariet är avgiftsfritt. För att undvika matsvinn är det viktigt att meddela om du inte deltar i lunchen.

Fullständigt program kommer att skickas ut senare

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems), som är ett av samarbetsområdena inom IEA (International Energy Agency).

Till skillnad från tidigare seminarier i denna serie kommer detta inte att handla om ett specifikt tekniskt/systemmässigt område inom IETS TCP utan om hela den svenska delen av IEA-verksamheten inom industrisektorn.

Syftet med seminariet är att presentera och diskutera erfarenheter av Sveriges internationella verksamhet inom IEA för industrisektorn samt identifiera nya möjligheter till samverkan.

Seminariet kommer att presentera en sammanfattning av senare års arbete och resultat inom IETS TCP samt diskutera:

– svenskt nätverkande

– kommunikation

– förslag till förbättringar

– fortsatt arbete  

Därefter följer presentationer av och diskussion med andra TCP:er om IEA-samarbete i Sverige inom industrisektorn:

– arbetssätt

– nätverkande

– kommunikation

– nationella möten

– samarbete med IEA centralt.

Välkommen!

Thore Berntsson, CIT Renergy AB
Ordförande i IETS TCP inom IEA

Kontakt

Hör av dig till oss om du vill veta mer om IEA-samarbetet IETS TCP!
Thore Berntsson 070-308 80 09 thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se
Heléne Johansson 072-963 80 37 helene.johansson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med